herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

sesja

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

30 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która rozpoczęła się od wręczenia nagród w konkursie pod hasłem „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”.

Sesja rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Rada Powiatu wyraziła sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, działań antyunijnych rządu i większości sejmowej oraz wobec postępowania rządu w kwestii małoletnich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Podczas październikowej sesji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego większością głosów przyjęła apele dotyczące dwóch niezwykle ważnych obecnie kwestii społecznych.

Przemówienie Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

26 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2020/2021.

Prezentacja w trakcie Sesji Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 października

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 26 października o godzinie 9:00.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

28 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem było gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa.

Sport i turystyka głównym tematem sesji Rady Powiatu

31 sierpnia odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 31 sierpnia

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 31 sierpnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

29 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok

Zgodnie ze stosowną ustawą, Zarząd Powiatu przygotował Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

25 maja odbyła się w formie zdalnej sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem obrad była niefinansowa współpraca samorządu powiatu z trzecim sektorem w 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 25 maja

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 25 maja o godzinie 9:00 w sali sesyjnej przy ulicy Świdnickiej 38. Ze względu na pandemię COVID-19 sesja odbędzie się w formie zdalnej i można ją śledzić w internecie.

Rada Powiatu jednogłośnie apeluje o sprawiedliwe dysponowanie środkami z Unii Europejskiej

6 maja rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która ze względów formalnych została przerwana i dokończona 10 maja.