herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Laureaci konkursu „NGO – to jest to!” uhonorowani

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas sesji Rady Powiatu 24 lutego zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą organizację pozarządową w 2014 roku, na lokalnego lidera organizacji pozarządowych oraz na przedsiębiorstwo lub osobę wspierającą organizacje z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

W kategorii „Organizacja Pozarządowa 2014” I miejsce zajął Ludowy Klub Sportowy „Atom” z Dzierżoniowa.
Na wyróżnienia zasłużyły trzy organizacje: Uczniowski Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów, Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Junior” z Dzierżoniowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona z Olesznej.

Maciej Woźniak

Za „Lokalnego Lidera Organizacji Pozarządowej 2014” został uznany Maciej Woźniak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszykówki „B-ball” z Dzierżoniowa.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Wiesław Jasiński – sekretarz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów, Elżbieta Lipińska – prezes Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie oraz Norbert Warchoł z Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Junior” z Dzierżoniowa.

Firma Boxmet
Natomiast w kategorii „Lokalne przedsiębiorstwo/Osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe 2013” laureatem została firma Boxmet Ltd z Pieszyc.
Na wyróżnienia w tej kategorii zasłużyli: Stanisław Miazga z Dzierżoniowa, Krzysztof Kuśmierski z Zakładu Robót Elektrycznych El Mont z Dzierżoniowa oraz Wiesław Berezicki z ZPU PROMASZ z Pieszyc.

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Głównymi celami konkursu były:
– uhonorowanie najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego;
– uhonorowanie lokalnych przedsiębiorstw bądź osób, które bezinteresownie udzielają pomocy finansowej lub materialnej organizacjom pozarządowym z terenu powiatu dzierżoniowskiego;
– uhonorowanie osób z terenu powiatu dzierżoniowskiego wykazujących się ponadprzeciętną aktywnością w organizacjach pozarządowych;
– wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych;
– promowanie dobrych praktyk.

W skład kapituły konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu, weszli członkowie Zarządu i Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.