herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Lokalny Punkt Pomocy w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W oparciu o środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom tych zdarzeń, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Probus, uruchomiła w Dzierżoniowie Lokalny Punkt Pomocy.

Świadczy on nieodpłatną pomoc w następujących formach:
– udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
– pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
– finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
– finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
– finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
– pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
– pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Z Lokalnym Punktem Pomocy w Dzierżoniowie (ul. Rynek 25) można skontaktować się telefonicznie – 509 281 371.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.pomoc-pokrzywdzonym.pl.