herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Lustracja zabytku w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń przeprowadził lustrację Kościoła filialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobrocinie.

Widok z drona na Kościół w Dobrocinie

Kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobrocinie to gotycka świątynia zbudowana w XIV w. W jej wnętrzu odnajdziemy cenny średniowieczny ołtarz, którego autorem jest rzeźbiarz zwany Mistrzem Figur Lubińskich. Wśród zabytków warto wymienić również chrzcielnicę z XVII wieku, nagrobki z lat 1543-1721 oraz pochodzące z początku XVI wieku polichromie w prezbiterium. Kościół otacza mur z XVI wieku.

widok na kościół i cały Dobrocin z drona
9 listopada członkowie zespołu przeprowadzili kontrolę obiektu wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Zgodnie z rocznym planem działania, lustracją został objęty Kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobrocinie.

Zespół w trakcie lustracji kościoła w Dobrocinie

Kontrola miała na celu sprawdzenie obiektu pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, budowlanego, zabezpieczenia przed przestępczością oraz zabezpieczenia konserwatorskiego. Należy podkreślić, że do zadań Powiatowego Zespołu należy między innymi: określenie stopnia zagrożenia, które może spowodować uszczerbek dla wartości zabytków na terenie powiatu, kontrolowanie stanu zachowania i sposób przeznaczenia zabytków, sprawowanie opieki nad zabytkami i informowanie o możliwościach finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, a także ocena stanu zabezpieczenia zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.

Powiatowy zespół w trakcie Lustracji ołtarza kościoła w Dobrocinie

W wyniku przeprowadzonej lustracji zespół wydał pozytywną opinię w sprawie bezpiecznego użytkowania obiektu sakralnego. Kolejne tego typu działania zaplanowano na rok 2024. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.