herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Majowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnej sesji Rady, która odbędzie się 28 maja w sali sesyjnej (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego, przy ul. Świdnickiej 38.

Tematem przewodnim wtorkowych obrad będzie turystyka i promocja powiatu dzierżoniowskiego. W części uchwałodawczej Rada Powiatu rozpatrzy projekty uchwał dotyczące między innymi:
– ustanowienia Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego,
– rozpatrzenia wniosku Mieszkańców wsi Ostroszowice, Józefówek i ul. Szewskiej w Bielawie o wybudowanie zatok przystankowych przy drodze powiatowej Ostroszowice- Bielawa,
– zmiany uchwały nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Początek obrad o godzinie 9.00.
Osobom, które nie mogą wziąć udziału w sesji przypominamy, że obrady można obejrzeć za pośrednictwem transmisji internetowej, dostępnej na kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.