herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Międzynarodowy Dzień Kombatanta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Z tej okazji Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski składa podziękowania wszystkim żołnierzom i osobom cywilnym, które walczyły o wolność i niepodległość naszego kraju.

Starosta dziękuje wszystkim Kombatantom z terenu naszego powiatu nie tylko za oddanie Ojczyźnie, walkę i poświęcenie, ale także za zaangażowanie w działalność społeczną.

To właśnie bowiem Kombatanci krzewią w kolejnych pokoleniach postawę patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Podziękowania należą się również za doskonałą współpracę z samorządem powiatu, a w szczególności za dzielenie się wiedzą i życiowym doświadczeniem.

Z okazji dzisiejszego święta Starosta życzy wszystkim Kombatantom zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań.

Warto zaznaczyć, że od ponad dziesięciu lat Kombatanci z Powiatu Dzierżoniowskiego, otrzymują medal Starosty Dzierżoniowskiego, będący wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej. Do tej pory Starosta przyznał 90 medali okolicznościowych.