herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Od dzisiaj obowiązkowo zasłaniamy usta i nos

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa.

Chodzi oczywiście o obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, przy użyciu na przykład maseczek ochronnych. Dlatego też przypominamy mieszkańcom powiatu o tej konieczności, ponieważ za złamanie przepisów grożą kary finansowe.

Czym zakryć usta i nos?
Rozporządzenie wprowadziło obowiązek zakrywania ust i nosa z wykorzystaniem części odzieży, maski albo maseczki. Jedynie w określonych przypadkach możliwe jest zastąpienie ich przyłbicą.

Gdzie jest to obowiązkowe?
– w środkach publicznego transportu zbiorowego,
– w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
– na drogach i placach,
– w pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
– w obiektach i placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach,
– na terenie nieruchomości wspólnych.

Kogo nie dotyczy obowiązek?
– dzieci poniżej 4 roku życia,
– osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
– osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
– osób kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (przy zapewnieniu oddzielenia kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność),
– duchownego podczas sprawowania kultu lub obrzędu religijnego,
– żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania.