herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Młodzież o polityce zagranicznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zwiększenie wiedzy z zakresu polityki zagranicznej wśród młodzieży – to główny cel konferencji, która odbyła się 12 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie. Podczas spotkania wybrano przedstawiciela do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Semper Avanti w ramach projektu „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL”. Projekt jest realizowany w odpowiedzi na potrzebę organizacji większej liczby młodzieżowych inicjatyw międzynarodowych określoną w raporcie „Potrzeby i problemy młodzieży – 2014”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół całego powiatu, urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Było to jedno z cyklu trzydziestu spotkań przeprowadzanych we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Słowami zachęty do aktywnego uczestnictwa konferencję otworzył Aleksander Koszela, dyrektor ZS nr 1, prezentując jednocześnie lokalny przykład współpracy zagranicznej z Czechami.

Następnie przedstawiciel Stowarzyszenia Semper Avanti przybliżył cel projektu oraz samego wydarzenia, a prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej Łukasz Osiński przedstawił przykłady międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, istotności kontaktów międzynarodowych oraz temat polskiej polityki zagranicznej.

sejmik2

Kolejną częścią spotkania były warsztaty nawiązujące do narzędzi i możliwości aktywności międzynarodowej, dotyczące wymian młodzieżowych, Europejskiej sieci informacyjnej Eurodesk i wolontariatu Europejskiego EVS.

Blokiem najbliższym młodzieży był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy. Celem dyskusji było wyłonienie priorytetów, potrzeb oraz barier współpracy międzynarodowej, jak również odnalezienie ich na tle lokalnym w celu uzupełnienia raportu młodzieży dotyczącego potrzeb oraz problemów.

Bardzo istotną, a zarazem ostatnią częścią spotkania były uzupełniające wybory radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przedstawicielem młodzieży powiatu dzierżoniowskiego została Sandra Szczygieł z I LO w Dzierżoniowie.