herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Turniej Zastępów”.

zdjęcie przedstawiające harcerzy

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 2 października 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Turniej Zastępów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 16 października 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po tym terminie oferta zostanie usunięta ze strony BIP.

OFERTA ZHP