herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL na realizację zadania publicznego z obszaru kultura fizyczna i sport pn. „25 lat marzeń – Jubileusz”.

Grafika z logo NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 28 czerwca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL na realizację zadania publicznego z obszaru kultura fizyczna i sport pn. „25-lat marzeń – Jubileusz”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 7 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Po tym terminie oferta zostanie usunięta ze strony BIP-u.