herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nabór na stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że rozpoczął się nabór na lekarzy - orzeczników w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Nabory dotyczą lekarzy specjalności: ortopeda, pediatra, okulista, onkolog, psychiatra. W przypadku zainteresowania lekarzy innych specjalności proszeni sa oni o kontakt pod numerem telefonu 74 832 32 30. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 lub złożyć osobiście w pok. Nr 416, III piętro budynku w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lekarzy orzeczników w PZON w Dzierżoniowie