herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nabór na stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że rozpoczął się nabór na wolne stanowiska pracy.

Nabory dotyczą następujących stanowisk:
Pracownika socjalnego, Referenta oraz Sekretarza Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w terminie do 20 maja 2019 r. do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ulicy Piastowskiej 1, pocztą lub osobiście.