herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

praca

grafika z napisem nabór na stanowisko Głównego Księgowego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowego -Gminnego “SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo – Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie ul. Piastowska 1, 25-260 Bielawa.

zdjęcie budynku starostwa wraz z biało czerwoną wstęgą z napisem ogłoszenie starosty

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

Praca na start – aspekty prawne

Każda praca ma ścisły związek z prawem i przepisami prawa. Warto o tym cały czas pamiętać. Wszystko co robimy, jak się przedstawiamy, jak opisujemy swoje kwalifikacje i umiejętności, począwszy od życiorysu i informacji w nim umieszczonych, ma znaczenie związane z przepisami prawa.

zdjęcie budynku starostwa wraz z biało czerwoną wstęgą z napisem ogłoszenie starosty

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie. Termin składania ofert mija 20 lutego 2023 r.

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw obsługi księgowej, sprawozdawczości i analizy danych oświatowych w Wydziale Edukacji

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

„Praca bez granic” – projekt dla cudzoziemców

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Fundacją Ukraina pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną cudzoziemców.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach zatrudni na stanowisko Wychowawca

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Wychowawcy.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Zdjęcie plaży w czasie zachodzącego słońca. Brzegiem spaceruje osoba, która pcha wóżek z osobą niepełnosprawną. W tle morze

Poszukiwani asystenci osób niepełnosprawnych oraz specjaliści wspierający opiekunów osób niepełnosprawnych

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór na nowe stanowiska asystenta osób niepełnosprawnych oraz specjalisty wspierającego ich opiekunów.