herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Szczegółowa informacja na temat najczęściej popełnianych błędów w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.