herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy – wybrany

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Znamy zwycięski wieniec dożynkowy, który został wyłoniony w ramach tegorocznej edycji Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego.

Po dokonaniu przeglądu i oceny zgłoszonych prac komisja konkursowa postanowiła przyznać:
• I miejsce wieńcowi z sołectwa Tuszyn,

• II miejsce wieńcowi z sołectwa Piława Dolna,

• III miejsce wieńcowi z sołectwa Łagiewniki.

Autorzy trzech najpiękniejszych wieńców otrzymają nagrody pieniężne – 1000 złotych za I miejsce, 700 złotych za II miejsce i 500 złotych za III miejsce.
Najpiękniejszy wieniec będzie reprezentował Powiat Dzierżoniowski na Dożynkach Wojewódzkich organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 5 września w Domaniowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godz. 9.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38, sala narad, I piętro.

Konkurs ogłoszony przez Starostę Dzierżoniowskiego koordynowało Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie