herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisowi podlegają wszyscy, jest to obowiązek ustawowy.

W spisie powszechnym ludności i mieszkań, realizowanym co 10 lat, zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby oraz jej statusie na rynku pracy. Te informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych.

Dostępne metody spisania to: samospis przez internet, spisanie się przez telefon (dzwoniąc samemu na infolinię spisu powszechnego 22 279 99 99 bądź czekanie na telefon od rachmistrza, który będzie czytał pytania).

W kwietniu br., NSP realizowany będzie wyłącznie przez zdalne formy samopisu.

Więcej szczegółów, w tym pytania jakie padną w trakcie spisu znajduje się na stronie internetowej.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.