herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oddali krew dla potrzebujących

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od kilku miesięcy w mediach trwa ogólnopolska kampania zachęcająca do oddawania krwi oraz osocza ozdrowieńców. W akcję włączyli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, którzy w dniu 12 maja 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oddali krew dla osób potrzebujących.

Inicjatorem akcji był Starosta Dzierżoniowski, który tym samym zachęca wszystkich mieszkańców powiatu do oddawania krwi i pomagania.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, a pozyskana krew jest nadzieją dla chorych czy poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach. Poprzez uzupełnienie brakujących elementów krwi leczy się wiele chorób wymagających stosowania transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych.

Mieszkańcy powiatu, którzy chcą oddać krew mogą to zrobić bezpośrednio w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 31, a także w każdy piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00 w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi na Dzierżoniowskim Rynku.

Przypominamy także, że osoby, które przeszły zakażenie COVID-19 (są ozdrowieńcami) i wyrażają chęć oddania osocza, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przekaże ich zgłoszenie bezpośrednio do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

 

 

 

 

 

Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zostać dawcą oraz jak się przygotować do oddania krwi można znaleźć na stronie internetowej: http://www.rckik.walbrzych.pl/site/index.php/dawcy.