herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

NGO – możliwość zgłaszania uwag do ofert

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a.

Grafika NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych:

  • w dniu 18 września 2023 r. wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych-Wydanie kalendarza kresowego na 2024r”.
    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl (link otwiera się w nowym oknie).
  • w dniu 20 września 2023 r. wpłynęła oferta złożona przez Polski Czerwony Krzyż. Dolnośląski Zarząd Okręgowy. Zarząd Rejonowy PCK w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Kropla Krwi – Ratuje Życie”.
    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.
  • w dniu 21 września 2023 r. wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Osiągnij cel” na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej pn. „SOWIOGÓRSKI FESTWIAL BIEGOWY”.
    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl

Uwagi do powyższych ofert należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 2 października 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po tym terminie powyższe oferty zostaną usunięte ze strony BIP-u.