herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Dzierżoniowie.

Grafika NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 12 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn „Organizacja XXVII Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach kobiet”. Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej  https://pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul.Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 25 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

SZCZEGÓŁY ZŁOŻONEJ OFERTY