herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 5 maja 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia pn. „Wiosenny Rajd Hufca”.

Oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 16 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Link do ogłoszenia:
https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/577/3824/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-art-19a