herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zdecydował się przystąpić do ważnej inicjatywy "Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży", mającej na celu wsparcie zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych.

starosta, wicestarosta, wicemarszałek sejmu z niebieską skrzyneczka

Akcja „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” zadebiutuje w naszych szkołach już w najbliższych tygodniach. Dzięki temu przedsięwzięciu od września każdy uczeń będzie mógł anonimowo zgłosić potrzebę otrzymania wsparcia psychologicznego lub zasygnalizować, że ktoś z jego otoczenia takiej pomocy potrzebuje. Anonimowość, jaką gwarantuje akcja pozwala uczniom przełamać bariery wstydu i lęku, co jest niezwykle ważne w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego.

zbliżenie na uczestników spotkania

Pomysłodawczynią akcji jest Marcelina Maciąg, która swoją inicjatywą zdobyła wsparcie wielu osób i instytucji. Jedną z patronek projektu jest Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska, która aktywnie wspiera działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży. Obie panie spotkały się ze starostą Grzegorzem Kosowskim, wicestarostą Andrzejem Bolisęgą oraz przedstawicielami Młodzieżowego Zespołu Doradczego i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania omówiono szczegóły wdrożenia inicjatywy na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Starosta oraz wicestarosta  wyrazili pełne poparcie dla akcji, podkreślając, że zdrowie psychiczne młodzieży jest jednym z priorytetów działań powiatowych władz.

Zbliżenie na uczestników spotkania podczas omawiania Akcji niebieska skrzyneczka

Realizacja projektu zakłada, że już od września każda szkoła ponadpodstawowa w powiecie dzierżoniowskim będzie wyposażona w „Niebieską Skrzyneczkę”. Skrzynki te będą umieszczone w łatwo dostępnych, ale dyskretnych miejscach, co umożliwi uczniom anonimowe zgłaszanie swoich problemów i potrzeb. Zgłoszenia będą regularnie przeglądane przez wykwalifikowanych psychologów, którzy następnie podejmą odpowiednie działania, aby zapewnić potrzebującym uczniom wsparcie. Oprócz bezpośredniej pomocy uczniom, inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz przełamanie tabu związanego z poszukiwaniem pomocy psychologicznej. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz, nauczycieli oraz samych uczniów, projekt ten może stać się przykładem dla innych powiatów i przyczynić się do poprawy dobrostanu młodzieży na szerszą skalę.