herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID–19 na terenie powiatu dzierżoniowskiego, wsparcie świadczone jest wyłącznie telefonicznie.
Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się również przez telefon.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
– przez Internet na stronie np.ms.gov.pl.

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.
Ze wsparcia prawnego mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Obszary działania
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
– w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatną mediację.

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej
1. Punkt nr 1
– prowadzony przez radców prawnych
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
– czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 11.30

2. Punkt nr 2
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
– zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
– czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30

3. Punkt nr 3 – mobilny
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
– czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 i w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

4. Punkt nr 4 – mobilny
– prowadzony przez adwokatów
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
– czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00

Więcej na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej

Koordynatorem powiatowym projektu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl.