herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie dzierżoniowskim w 2023 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mieszkańcy borykający się z problemem prawnym mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach rządowego programu.

Kto może skorzystać z pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w tym m.in. w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych. Z tej formy pomocy mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Zachęcamy również do zapoznania się ze spotem edukacyjno-promocyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Sorsum Corda z Nowego Sącza w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej dostęp do świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Spot dostępny na stronie Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefonicznie pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.
– poprzez stronę internetową.

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
1. Punkt nr 1 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38, pokój 10, 58-200 Dzierżoniów
czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00
Punkt prowadzony przez radców prawnych – zakres działania – nieodpłatna pomoc prawna
2. Punkt nr 2 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38, pokój 10, 58-200 Dzierżoniów
czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 12:00 do 16:00
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową „Fundacja TOGATUS PRO BONO” – zakres działania -nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
3. Punkt nr 3 – mobilny
• Urząd Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, pokój 220 (I piętro), 58-200 Dzierżoniów
czynny w poniedziałek w godzinach od 12:00 do 16:00
• Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, pokój 6, 58-240 Piława Górna
czynny we wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00
• Centrum Usług Społecznych w Pieszycach (dawny OPS), ul. Mikołaja Kopernika 124, pok. 4A, 58-250 Pieszyce
czynny w środę od 13:00 do 17:00
• Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, pokój 2, 58-210 Łagiewniki
czynny w czwartek od 11:30 do 15:30
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy, ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza
czynny w piątek od 11:00-15:00
– prowadzony przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” – zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.
4. Punkt nr 4 – Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 2.17/4 (II piętro) 58-260 Bielawa
czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 12:00 do 16:00
Punkt prowadzony przez adwokatów.

Więcej na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej
Koordynatorem powiatowym projektu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl