herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nominacje i akty nadania

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Nowo wybrane dyrektorki szkół oraz nauczycielki, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego odebrały gratulacje podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu.

Jeszcze w lipcu zostały rozstrzygnięte konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie i Zespołu Szkół w Pieszycach. Dyrektorką I LO w Dzierżoniowie ponownie została Grażyna Bajsarowicz. Natomiast pieszycką szkołę, po odejściu na emeryturę Bogumiły Kociumaki, poprowadzi Beata Tomaszczyk. Stanowiska obu paniom zostały powierzone od 1 września na okres pięciu lat.

Natomiast Monika Mielczarska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie i Patrycja Pelczar z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie nim odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Nominacje i akty nadania wręczyli starosta Janusz Guzdek, dyrektorka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Elwira Chamczyńska.