herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa droga Sienice – Łagiewniki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 3022D prowadzącej od drogi krajowej nr 8 do Sienic. Koszt prac na odcinku 3,3 km wyniósł 2,3 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– W tym roku zakończył się drugi etap inwestycji poprawiającej komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Pierwszy, zrealizowany w ubiegłym roku, obejmował przebudowę drogi z Sienic do Wilkowa Wielkiego. Realizacja całego zadania była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości prawie 65 procent wartości – mówi starosta Janusz Guzdek. – Remont tej drogi miał niemałe znaczenie, ponieważ często stanowi ona objazd w czasie wypadków lub innych zdarzeń na krajowej „ósemce”.

Zrealizowana w tym roku druga część zadania dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 3022D od Łagiewnik do Sienic na długości 3,3 km.

Zakres robót był szeroki i objął m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie przydrożnych rowów oraz wybudowanie chodnika w miejscowości Sienice z kostki betonowej o długości 500 m.

II etap inwestycji wykonała firma Skanska SA z Wrocławia. Jej koszt wyniósł 2,3 mln zł.

Na całe, dwuetapowe zadanie, w ramach którego przebudowano prawie 6 km dróg, Powiat Dzierżoniowski pozyskał dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 2,4 mln zł.