herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa droga z Wilkowa Wielkiego do Sienic

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 3024D prowadzącej od drogi krajowej nr 8 do Sienic. Koszt prac na odcinku 2,6 km wyniósł 1,4 mln zł. Na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Sienic mają lepszą, a co najważniejsze – bezpieczniejszą komunikację z krajową „ósemką” – mówi wicestarosta Marek Piorun. – Jest to pierwszy etap prac. Kolejnym będzie przebudowa drogi z Sienic do Łagiewnik.

Zakres robót był szeroki i objął m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego oraz oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych.

W tym roku został zrealizowany I etap prac na długości blisko 2,6 km. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,4 mln zł. Ponad 60% środków na realizację tego zadania powiat dzierżoniowski pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drugi etap inwestycji zostanie zrealizowany w przyszłym roku. W jego ramach zostanie przebudowana droga 3022D z Sienic do Łagiewnik na długości ponad 3,3 km.

Na całe, dwuetapowe zadanie powiat dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 2,4 mln zł.