herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs „NGO – to jest to!”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ogłosiło konkurs na najlepszą organizację pozarządową w 2017 roku, na lokalnego lidera działającego w organizacji oraz na przedsiębiorcę lub osobę wpierającą III sektor. Zgłoszenia można składać do 28 lutego.

– Organizujemy konkurs, aby uhonorować osoby, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej lub wspierają tego rodzaju działalność. Chcemy w ten sposób wzmacniać wizerunek organizacji pozarządowych i promować dobre praktyki – mówi wicestarosta Marek Piorun.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • Organizacja Pozarządowa 2017 (dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego);
  • Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2017 (dotyczy członków organizacji pozarządowych, którzy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością, podejmują i inspirują działania angażujące społeczność lokalną);
  • Lokalne Przedsiębiorstwo/Osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe 2017 (dotyczy przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy bezinteresownie udzielają pomocy finansowej lub materialnej organizacjom pozarządowym z terenu powiatu dzierżoniowskiego).

Kandydatów do konkursu może zgłosić każdy – osoba fizyczna lub instytucja. Zgłoszenia na specjalnym formularzu należy składać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub ul. Świdnicka 38, bądź przesłać na numer faksu 74 832 18 60 lub na pocztę elektroniczną: so@pow.dzierzoniow.pl do 28 lutego 2018.

Konkurs przeprowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich dzierżoniowskiego Starostwa, który zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Wyłonienie laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca kwietnia 2018 r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy