herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowi Dyrektorzy szkół

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniach 1 i 2 lutego 2022 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Dzierżoniowski jest organem prowadzącym. Przeprowadzono łącznie siedem postępowań konkursowych. Kandydatów na dyrektorów wyłoniono w pięciu postępowaniach.

Kandydatów oceniały 12-osobowe komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, rady rodziców, związków zawodowych i Starostwa Powiatowego. Wyniki konkursu prezentują się następująco:

1. Grażyna Bajsarowicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.
2. Marzena Kudra – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
3. Teresa Budzyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej
4. Bożena Karasek – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie
5. Renata Kryczek – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

Konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nie zostały rozstrzygnięte.