herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O bezpieczeństwie w naszym powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

16 kwietnia w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, a przewodniczył starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Rozpoczynając posiedzenie starosta dzierżoniowski zaprezentował skład komisji, a także przedstawił nowego dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie pana ppłk Marka Geciów. Dyrektor omówił działalność Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz realizowanych ustawowych działań z obszaru bezpieczeństwa.

W kolejnej części spotkania ocenę stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za pierwszy kwartał 2019 roku przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie mł. insp. Przemysław Marut Przemysław Marut, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Pan bryg. Bogdan Najdek , Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie Pani Wiesława Bronowicka , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie Pan Czesław Barwicki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie Pan Krzysztof Umiński oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Pan Tomasz Morawiecki.

Następnie burmistrzowie i wójtowie gmin zaprezentowali informacje w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzonych inwestycji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Informacje na ten temat przedstawili przedstawiciele miasta i gminy Dzierżoniów, Bielawy, Niemczy, Gminy Łagiewnik i Piławy Górnej.

Materiały w zakresie realizowanych w pierwszym kwartale 2019 r. ustawowych zadań z obszaru bezpieczeństwa przedstawiła pani Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a następnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Nadzór Wodny w Dzierżoniowie przedstawił informacje w zakresie działalności jednostki z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego oraz skażenia cieków i zbiorników wodnych.

Na koniec spotkania starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski omówił bieżącą sytuację w oświacie i podziękował wszystkim za prowadzenie i wspólne podsumowanie działań w zakresie bezpieczeństwa.