herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O bezpieczeństwie w naszym powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podsumowanie akcji z trotylem pod mostem w Dzierżoniowie, nowy system poszukiwania zaginionych osób przyjęty przez policję i żółtaczka pokarmowa w naszym powiecie – między innymi te tematy omawiała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu 30 listopada.

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Podczas obrad przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego, służby drogowej, sądu, prokuratury rejonowej i aresztu śledczego przedstawili informacje o działalności swoich jednostek od początku roku. Z wystąpień wynikało, że mieszkańcy powiatu mogą się czuć bezpiecznie.

Akcja z trotylem pod mostem
Niewątpliwie największą akcją w ostatnim czasie była ewakuacja 1600 mieszkańców Dzierżoniowa, w związku ze znalezieniem niewybuchu z II wojny światowej podczas remontu zabytkowego mostu przy ul. Sienkiewicza. Akcję tę podsumowali burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i komendant Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Przemysław Marut.

– Sytuacja była poważna, a akcja trudna. Mieszkańcy nagle musieli opuścić swoje domy, nie wiedząc, czy wrócą do nich za kilka czy kilkadziesiąt godzin. Potrzebującym zapewniliśmy ponad 200 miejsc noclegowych. Na szczęście akcja saperów przebiegła sprawnie, w czym pomogło to, że mieli stworzone dobre warunki do pracy, i o 21.30 mieszkańcy mogli wrócić do domów. Miejski sztab kryzysowy pracował 8 listopada od godz. 15.00 do godz. 15.00 następnego dnia – mówił burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, podkreślając, że mocnym narzędziem w komunikacji z mieszkańcami były media lokalne i społecznościowe.

– Nasze zadania skupiały się na organizacji objazdów i dojazdu dla służb w związku z wydzieleniem 500-metrowej strefy zagrożenia, ewakuacji osób, zabezpieczenia mienia i czynności procesowych na miejscu – mówił komendant Przemysław Marut. – Co dla nas istotne – nikt nie zgłosił się do nas z zawiadomieniem, że w czasie opuszczenia domu cokolwiek zginęło. Mieszkańcy zachowali się perfekcyjnie.

Za dobrze zorganizowaną akcję wszystkim zaangażowanym służbom podziękował przewodniczący obradom wicestarosta Marek Piorun.

Żółtaczka pokarmowa
Wiesława Bronowicka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie zwróciła uwagę na wystąpienie w naszym powiecie wirusowego zapalenia wątroby typu A, zwanego chorobą brudnych rąk: – Przez 30 lat nie było u nas tej choroby. Obecnie już 1500 przypadków zachorowań odnotowano w województwie mazowieckim. W naszym powiecie żółtaczkę pokarmową zdiagnozowano u 20 osób. Aby ustrzec się choroby, trzeba rygorystycznie przestrzegać zasad higieny – często myć ręce i stosować środki dezynfekcyjne.

Walka ze smogiem
Następnie obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie gmin mówili o podejmowanych działaniach związanych ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w okresie grzewczym. Podstawą jest informowanie mieszkańców o tym, że palenie śmieci w piecu jest nielegalne i szkodzi zdrowiu. Równie ważne jest zachęcanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne przez udzielanie dofinansowania na ten cel.

Nowa metoda poszukiwania
Policja jest służbą wiodącą w poszukiwaniu osób zaginionych. W komendzie powiatowej został powołany profesjonalny zespół poszukiwaczy, który będzie pracował o oparciu o wykorzystywaną na świecie metodę opracowaną przez amerykańskiego naukowca. Jej wdrożenie związane z zakupem sprzętu będzie kosztować 15 tys. zł.

– Poszukiwanie osób to zadanie, które spędza nam sen z powiek. Zazwyczaj zdarza się w trudnych warunkach atmosferycznych, w nocy. Często korzystamy ze wsparcia innych służb. Nowa metoda usprawni naszą pracę, w której walczymy o ludzkie życie – uzasadniał komendant Przemysław Marut.

W trakcie obrad członkowie komisji zapoznali się z planem wydatków powiatu na zadania związane z bezpieczeństwem w 2018 roku, który przedstawiła skarbnik Iwona Swendrak-Zając. Poza tym informację o realizacji projektów z obszaru bezpieczeństwa przedstawiła dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.