herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Jak informuje OFOP na potrzeby każdego przyszłego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 już wkrótce zostaną powołane komitety monitorujące.

Obowiązkowo w składzie komitetów znajdą się organizacje pozarządowe, w szczególności te stojące na straży praw podstawowych i innych zasad.

W związku z tym organizacjom pozarządowym z terenu powiatu dzierżoniowskiego zalecamy zapoznanie się z pełną informacją otrzymaną od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.