herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Odbiór inwestycji drogowej w Kietlicach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Droga z Bielawy do Kietlic od kilku lat uznawana była przez kierowców za jeden z bardziej zniszczonych odcinków dróg na naszym terenie.

Zdjęcie nowej nawierzchni i chodników

Na niewiele pomagało już cząstkowe uzupełnianie ubytków i z tego względu gruntowna modernizacja nawierzchni jezdni stała się koniecznością. Dlatego też Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na całkowitą przebudowę drogi na odcinku blisko 2,2 km.

Zdjęcie grupowe osób obecnych na odbiorze inwestycji

 

W ramach zadania wybudowana została nie tylko nowa nawierzchnia asfaltowa, ale także pętla autobusowa (na terenie Bielawy). Wybudowane zostały również w Kietlicach chodniki oraz aktywne przejście dla pieszych. Wartość zadania po przetargu wyniosła 6.285.253, 84 zł, a 95% inwestycji została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

nowa nawierzchnia na drodze w Kietlicach9 maja odbył się odbiór techniczny wykonanych prac. Wzięli w nim udział: wicestarosta Andrzej Bolisęga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki, członek Zarządu Powiatu Adam Domagała, radny powiatowy Marcin Pięt oraz przedstawiciele wykonawcy.

Grafika Rządowy Fundusz Polski Ład