herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sprawa rozwodowa – wykład Fundacji Togatus PRO BONO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Fundacja Togatus PRO BONO, która prowadzi w powiecie dzierżoniowskim punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zachęca do wysłuchania wykładu na temat orzekania rozwodu, skutkach majątkowych wywołanych wyrokiem rozwodowym oraz o poszczególnych etapach prowadzących do rozprawy, podczas której małżeństwo może być w świetle prawa rozwiązane wyrokiem Sądu.

Grafika promująca artykuł o sprawie rozwodowej

Z Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Koordynatorem rządowego projektu polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 52 29, e-mail so@pow.dzierzoniow.pl .