herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy Dżentelmen Sportowych Aren” na realizację zadania publicznego z obszaru edukacji pn. „Wielki Konkurs Sportowy – 100 lat Polskiej Piłki Nożnej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 03.07.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy Dżentelmen Sportowych Aren” na realizację zadania publicznego pn.„Wielki Konkurs Sportowy – 100 lat Polskiej Piłki Nożnej” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 11 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – SUPER KIBIC