herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Licealiści z powiatu drudzy w województwie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała wyniki matur. W całym województwie do egzaminów przystąpiło łącznie 15712 uczniów, a w powiecie dzierżoniowskim 520.

Najwyższą zdawalność w powiecie uzyskali uczniowie liceów ogólnokształcących. Do egzaminu przystąpiło łącznie 312 osób, a dla 289 egzamin zakończył się pozytywnie. Daje to świetną średnią zdawalność na poziomie 92,90% i drugie miejsce na Dolnym Śląsku. Średnia wojewódzka dla liceów to 85,5%.

Najlepsze wyniki uzyskały dzierżoniowskie I i II Liceum Ogólnokształcące. I LO osiągnęło zdawalność na poziomie 97,3%. Do matury przystąpiło tu 112 uczniów, a 109 zakończyło matury
z wynikiem pozytywnym. II LO zaś ze 139 zdającymi i 134 zdanymi egzaminami uzyskało wynik 97,1%. Świetnym wynikiem może się również pochwalić Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bielawie – zdawalność na poziomie 86%. Tutaj do egzaminów przystąpiło 50 uczniów,
z czego 43 otrzymało wynik pozytywny.

W technikach do matury podeszło łącznie 208 osób, a zdało 107. Daje to zdawalność na poziomie 53,8%. Średnia wojewódzka to 66,0%.

Największą zdawalność wśród techników uzyskał Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie – 64,0%.

Do egzaminów maturalnych w powiecie dzierżoniowskim ogółem przystąpiło 520 osób.
Wynik pozytywny uzyskało 396 osób, czyli 77,6%. W całym województwie dolnośląskim średnia zdawalności to 78,5%. Nasz powiat znalazł się tym samym na dziewiątym miejscu na Dolnym Śląsku. Komisja w podsumowaniu brała pod uwagę 26 powiatów i cztery miasta: Jelenią Górę, Legnicę, Wrocław i Wałbrzych.