herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020”.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Celem konkursu, adresowanego do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, jest powierzenie prowadzenia w 2020 roku dwóch punktów.

Jeden przeznaczony jest na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a drugi na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.

LINK DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE