Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Aktualności NGO

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020”.

Celem konkursu, adresowanego do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, jest powierzenie prowadzenia w 2020 roku dwóch punktów.

Jeden przeznaczony jest na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a drugi na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.

LINK DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE


Więcej na ten temat: