herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie Starosty Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa, od kilku tygodni w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie obowiązują ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu spraw przez klientów.

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Jednak z uwagi na wprowadzane przez rząd stopniowe „odmrażanie” życia społeczno-gospodarczego, starosta dzierżoniowski podjął decyzję o wprowadzeniu możliwości osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym.

Jednocześnie nadal apelujemy do mieszkańców o korzystanie przede wszystkim z możliwości zdalnego kontaktu ze Starostwem – telefonicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl.

Poniżej treść ogłoszenia starosty dzierżoniowskiego:

OGŁOSZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
(obowiązuje od 11 maja 2020 r.)

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie zostaje zapewniona możliwość:
1) osobistego składania przez interesantów we wszystkie dni robocze:
a) w godz. 08:00 – 14:00 – przesyłek listowych w zamkniętych kopertach – poprzez udostępnienie skrzyń na korespondencję, które zlokalizowano w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Rynek 27 i ul. Świdnicka 38 – na parterze przy Biurach Obsługi Klienta;
b) projektów budowlanych wraz z przesyłkami listowymi – w budynku przy ul. Świdnickiej 38, we wszystkie dni robocze, w godzinach: 13:30-14:00;
2) osobistej wizyty w związku z załatwianą sprawą w przypadku spraw niecierpiących zwłoki lub wymagających osobistej obecności interesanta.

W celu załatwienia sprawy lub umówienia wizyty zaleca się korzystanie z:
1) kontaktu telefonicznego,
2) drogą elektroniczną (np. platforma ePUAP),
3) pośrednictwa operatora pocztowego.
Interesantom zapewnia się dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk – w miejscach ich obsługi.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych biur i wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl.
Podstawa prawna: § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH ZAŁATWIENIA SPRAW W WYBRANYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Zaleca się załatwianie wszelkich spraw z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu, w szczególności: rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy – w formie korespondencyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) lub platformy ePUAP.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. Korespondencję elektroniczną należy przesyłać przez platformę ePUAP lub na adres e-mail: kt@pow.dzierzoniow.pl.
Interesanci będą przyjmowani w ramach osobistych wizyt związanych z rejestracją pojazdów lub wydawaniem praw jazdy – codziennie w odpowiedniej kolejności od godz. 8:00 do godz. 12:00 albo po umówieniu terminu wizyty.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw lub umawiania wizyt można uzyskać pod numerami telefonów:
• rejestracja pojazdów – 74 832 52 12, 74 832 52 13,
• prawa jazdy – 74 832 52 11,
• transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców –
74 832 52 04.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze dokonywanie opłat przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003, a następnie dostarczenie – np. podczas osobistej wizyty – potwierdzenia dokonania odpowiednich opłat.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego z wnioskodawcami, odbywać się będzie co do zasady za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przyjmowanie nowych wniosków – osobiście (do skrzyń na korespondencję), za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez platformę ePUAP. Wydawanie zamówionych dokumentów – za pośrednictwem operatora pocztowego za doliczeniem
opłaty.

Wszelkie druki wniosków można pobrać ze strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych odbywać się będzie przez portal geodety:
geoportal.pow.dzierzoniow.pl – natomiast wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 832-36-51 oraz na adres osrodek@pow.dzierzoniow.pl.

Uwierzytelnione materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych wydawane będą we wtorki i czwartki godzinach 8:00 – 8:30 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38 lub na żądanie wykonawcy prac
geodezyjnych, zostaną wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać
się będzie pod nr telefonu:
• z zakresu geodezji i kartografii 74 831-61-07, 74 832-36-63 lub drogą e-mailową na adres: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl oraz geodezja@pow.dzierzoniow.pl,
• z zakresu nieruchomości 74 832-36-65, 74 832-52-19 lub drogą e-mailową na adres: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl lub gospodarka@pow.dzierzoniow.pl.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 62 9527 0007 0026 0837 2000 0005.

W sprawie ustalenia wysokości opłaty – kontakt pod nr tel. 74 832-52-19, 74 832-36-65 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) lub 74 832-52-09 (Wydział Budżetowo-Finansowy).

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Informujemy, że kontakt pracowników merytorycznych prowadzących toczące się postępowania administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem e-mail.

Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie do udostępnionych skrzyń na korespondencję w budynkach Starostwa przy Biurach Obsługi Klienta (codziennie w godz. 08:00 – 14:00) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

Przyjmowanie projektów budowlanych wraz z przesyłkami listowymi odbywa się w budynku przy ul. Świdnickiej 38, we wszystkie dni robocze, w godzinach: 13:30-14:00.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie co do zasady telefonicznie – pod nr telefonów: 74 832 52 17, 74 832 52 16, 74 832 52 15, 74 832 52 14 lub drogą e-mailową na adres: architektura@pow.dzierzoniow.pl.

Zakup i rejestracja dziennika budowy tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym w zakresie przekazania informacji dot. rejestracji i kwoty do zapłaty – przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr: 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003.

SPRAWY DOTYCZĄCE SPROWADZENIA ZWŁOK Z ZAGRANICY

Wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – o sprowadzenie zwłok z zagranicy – mogą być składane do Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich osobiście (do udostępnionych skrzyń na korespondencję), za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez e-mail
na adres: powiat@pow.dzierzoniow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 74 832 18 64.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU

Informujemy, że kontakt pracowników merytorycznych prowadzących toczące się postępowania administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem poczty e-mail (powiat@pow.dzierzoniow.pl lub
starostwo@pow.dzierzoniow.pl).

Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie do udostępnionych skrzyń na korespondencję w budynkach Starostwa przy Biurach Obsługi Klienta (codziennie w godz. 08:00 – 14:00) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: BIP Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie > Sprawy do załatwienia> Wydziały Starostwa>

Wydział Ochrony Środowiska>sprawy załatwiane przez Wydział Ochrony Środowiska>
Kontakt telefoniczny:
tel. nr 74 8323668
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu siedlisk i „rentówek”;
tel. nr 74 8323668
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariuszy;
tel. nr 74 8323669
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkarskich;
Sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Sprawy będą załatwiane za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną – nr tel. 74 832 36 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl.