herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogólnopolskie ćwiczenia Renegade-Sarex

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie informuje, iż w dniach 6 - 8 czerwca 2017 roku całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa pn. Renegade-Sarex.

Koordynatorem ćwiczeń na terenie województwa dolnośląskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W nawiązaniu do powyższego, w tym okresie na terenie powiatu dzierżoniowskiego może zostać uruchomiony akustyczny system alarmowy tj.: „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut oraz „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny także w okresie 3 minut.

System ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza organizuje się w celu uprzedzania o niebezpieczeństwie. Ostrzeganie wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza jest zadaniem realizowanym przez struktury podległe ministrowi obrony narodowej oraz administrację publiczną. Alarmowanie polega na działaniu mającym na celu natychmiastowe przekazanie sygnałów alarmowych lub komunikatów ostrzegawczych dla ludności cywilnej zamieszkującej zagrożony rejon.

Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa