herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przystępuje do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Jeśli jesteś rodzicem (opiekunem) dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia lub opiekunem osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym) który sprawuje bezpośrednią i całodobową opiekę nad tą osobą będziesz mógł skorzystać ze wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Z opieki wytchnieniowej będzie można skorzystać bezpłatnie. Program realizowany będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.