herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przystępuje do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz mógł ubiegać się w 2023r. o asystenta, który będzie wspierał cię w czynnościach dnia codziennego.

Usługa ta będzie obejmowała pomoc w dotarciu m.in. do pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Z usługi asystenta będzie można skorzystać bezpłatnie. Program realizowany będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Po otrzymaniu informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zakwalifikowaniu Powiatu Dzierżoniowskiego do realizacji Programu osoby zainteresowane będą mogły składać „Kartę zgłoszenia”.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.