herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej na realizację zadania publicznego.

Zadanie jest z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – druk niskonakładowego wydawnictwa pt. „Inne Miasteczko” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 13 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferta Stowarzyszenia Muzeum Ziemi Niemczańskiej