herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu doskonaliły swoje kompetencje

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ubiegły czwartek przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”.

Grafika NGO

Warsztaty zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie we współpracy z Fundacją Merkury w Wałbrzychu. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Fundacji Merkury z Wałbrzycha Sławomir Wieteska. W ramach warsztatów uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę szkolenia, szczegółowo omówiono również problematykę delegowania zadań w organizacjach pozarządowych.

Dużą uwagę zwrócono na pracę w grupie, która ma wiele zalet, jak na przykład usprawnienie komunikacji międzyludzkiej, nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami czy też branie odpowiedzialności za powierzone zadania. Praca w grupie daje również różnorodność pomysłów oraz talentów do wykorzystania, które są niezbędne do realizacji różnego rodzaju projektów przez stowarzyszenia i organizacje. Kolejnym ważnym aspektem w ramach warsztatów była rola lidera, jako osoby scalającej całą pracę, wyznaczanie celów oraz motywowanie współpracowników.

Taka forma spotkania pozwoliła uczestnikom nie tylko na rozwój posiadanych już umiejętności ale poszerzenie także własnych kompetencji oraz patrzenia szerzej na pryzmat pracy w trzecim sektorze.

Koordynatorem zadania był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.