herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi działania o charakterze specjalistycznym  i pomocowym dla osób doświadczających przemocy oraz tych, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

OIK świadczy pomoc w formie:
– konsultacji interwencyjnych,
– poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego, prawnego,
– terapii uzależnień.

Z konsultacji interwencyjnych może skorzystać każdy, kto:
– doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
– znajduje się w sytuacji kryzysowej,
– ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Od 1 września 2021 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc w postaci spotkań konsultacyjno-terapeutycznych dla par i małżeństw oraz wsparcia dla osób doświadczonych stratą i samotnością.

Kontakt z OIK:
Osobiście: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Telefonicznie: 724 061 615, 74 833 98 95/ 74 833 98 96
E-mail: oik@pcprdzierzoniow.pl