herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 31 sierpnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 31 sierpnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.

Sesja rozpocznie się o godzinie 9:00.
Poniżej szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie podziękowań dla Pana Zbigniewa Dragana- Sekretarza Powiatu Dzierżoniowskiego i Pani Wiesławy Bronowickiej- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie za wieloletnią współpracę z samorządem powiatowym z okazji zakończenia pracy zawodowej.
3. Wręczenie nagród dla Laureatów Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Sport i turystyka w Powiecie Dzierżoniowskim:
a. wystąpienie Pana Łukasza Masyka- Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
b. wystąpienie Pani Doroty Koniecznej- Enözel- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich,
c. dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 236).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 237).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 238).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2021r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym temat dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji spalania RDF na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie”.
13. Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady można śledzić na żywo w systemie internetowym E-Sesja.