herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oświadczenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na podstawie danych przekazanych dzisiaj przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną informujemy, że w Zespole Szkół nr 3 (ekonomik) oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, wykryto po jednym przypadku koronawirusa wśród uczniów.

Dwoje zakażonych uczniów przechodzi chorobę bezobjawowo i zostało objętych kwarantanną domową wraz z rodzicami. Kwarantanną objęte zostały również dwie klasy (uczniowie wraz z rodzicami), do których należeli zakażeni uczniowie. Na kwarantannie przebywają także nauczyciele, którzy mieli kontakt z zakażonymi uczniami.

Zarówno Zespół Szkół nr 3, jak i II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, zastosowały dla klas objętych kwarantanną nauczanie zdalne.

Pozostałe klasy w tych placówkach uczestniczą w zajęciach w normalnym trybie.