herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Otwarcie pracowni w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

14 października w Dzień Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość otwarcia pracowni edukacyjnych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, które dla Powiatu Dzierżoniowskiego zdobyło Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Fundusze zewnętrzne oraz środki z budżetu Powiatu, pozwoliły na zakup dodatkowego wyposażenia dla:
– Pracowni obróbki metalu – warsztat mechanicznej obróbki skrawaniem;
– Pracowni diagnostyki samochodowej;
– Pracowni obróbki metalu – warsztat obróbki ręcznej;
– Laboratorium odnawialnych źródeł energii;
– Pracowni CNC.

Łączny koszt zakupu nowego wyposażenia wyniósł 602.457 zł. Oprócz zakupu dodatkowego sprzętu, pomieszczenia, w których obecnie znajdują się pracownie, przeszły gruntowny remont. Zmodernizowano między innymi instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową i centralnego ogrzewania. Wymieniono także okna i drzwi oraz wykonano nową posadzkę przemysłową. Prace adaptacyjne kosztowały 237.371 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, oficjalnie inaugurującego działalność warsztatów, dokonali: starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski oraz dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz. Otwierając warsztaty starosta pogratulował realizacji projektu oraz złożył wszystkim pracownikom szkoły, w tym nauczycielom i dyrekcji, życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Warsztaty uzyskały wsparcie w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.