herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci w Zespole Szkół Nr 3

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 listopada w dzierżoniowskim "Ekonomiku" miała miejsce uroczystość otwarcia Szkolnej Izby Pamięci. Inicjatywa kultywować ma pamięć o czasach II wojny światowej i okresie powojennym.

Projekt utworzenia takiego miejsca mógł dojść do skutku dzięki zaangażowaniu i staraniom nauczycieli, kombatantów, uczniów oraz ich rodziców. Celem głównym otworzenia Izby jest podtrzymywanie pamięci o poległych bohaterach, jednak nie tylko. Jak podkreślają władze szkoły nawet dziś pamięć o wydarzeniach wojny i męstwie naszych przodków może nas jeszcze wiele nauczyć. Dzięki niej prościej zrozumieć siłę  jedności narodowej i zdać sobie sprawę, że tylko wspólnym wysiłkiem, nie bacząc na wyznanie, światopogląd lub sympatie polityczne drugiej osoby możemy osiągnąć sukces i żyć w lepszym kraju.

W uroczystości otwarcia Izby wziął udział wicestarosta Andrzej Bolisęga, jak również przedstawiciele Kół i Związków Kombatanckich i sił zbrojnych RP.

Wydarzenie uświetnił także występ artystyczny uczniów z klas IB i IE, zrealizowany pod opieką Małgorzaty Fiet i Beaty Czerniejewskiej. W ramach programu artystycznego Małgorzata Pietryniak, Julia Wojciechowska oraz Mikołaj Tokarski przygotowali występ pt. ” Jej wysokość- Wolność”.

Po zakończonym pokazie miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali dyrektor Szkoły Bogumiła Szewczyk, prezes honorowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Edmund Dąbrowski oraz wicestarosta Andrzej Bolisęga.