herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Partnerstwo Na Rzecz Trzeciego Sektora

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie współpracy samorządów na rzecz trzeciego sektora. Tym razem spotkanie, które co roku inicjowane jest przez Starostę Dzierżoniowskiego, odbyło się w formie zdalnej.

W wideokonferencji uczestniczyli: wicestarosta Andrzej Bolisęga, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyna Wójcik, wójtowie i burmistrzowie gmin wraz z pełnomocnikami ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha Waldemar Weihs.

Podczas spotkania omówione zostały formy współpracy pomiędzy samorządami gmin i powiatu na rzecz trzeciego sektora, które wynikają z potrzeb zgłaszanych przez organizacje działające na naszym terenie. Jedną z form współpracy byłaby kontynuacja przedsięwzięcia związanego z doradztwem w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe nadal będą mogły liczyć na konsultacje w formie telefonicznej i internetowej oraz w trakcie dyżurów w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) a także na terenie gmin powiatu.

W ewidencji prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego zarejestrowanych jest 364 organizacje i to dla nich Powiat Dzierżoniowski wraz z gminami planuje trzy szkolenia i warsztaty w zakresie: pisania projektów, sporządzania sprawozdania, spełniania obowiązków formalno – prawnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie umożliwiło prezesowi Fundacji Merkury przekazanie szczegółowej informacji na temat punktu doradczo – szkoleniowego, z którego korzystali przedstawiciele trzeciego sektora w ubiegłym roku.

Koordynacją spraw związanych z realizacją partnerstwa między powiatem i gminami dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.