herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przypominamy, że do 10 lutego można składać wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O środki mogą się starać placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz samorządy.
W 2018 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  o dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 3. Obszar D – na likwidację barier transportowych;
  o dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 4. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150.000,00 zł,
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy,
 • w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
  – 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9- miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  – 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi,
  – 250.000 zł dla autobusów,
 •  w przypadku obszaru G – 30% kosztów realizacji.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Projekty można składać do 10 lutego 2018r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.

Szczegółowe informacje nt. „Programu wyrównywania różnic między regionami III