herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jakie zadania będzie nadzorował Starosta Dzierżoniowski, a jakie Wicestarosta? – podział kompetencji to pierwsza decyzja nowo wybranego Zarządu Powiatu, którego posiedzenie odbyło się 26 listopada.

Zgodnie z wyborem Rady Powiatu z 22 listopada Zarząd Powiatu pracuje w składzie: Grzegorz Kosowski – Starosta, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu, Andrzej Bolisęga – Wicestarosta oraz Adam Domagała i Wacław Dziendziel – nieetatowi członkowie Zarządu.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 26 listopada, Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie zakresu funkcji nadzorczych wykonywanych przez etatowych członków Zarządu.
Kształtują się one następująco:

Starosta Grzegorz Kosowski:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • obronność,
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 • budżet i finanse,
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
 • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • transport i drogi publiczne,
 • rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i przyrody.

Wicestarosta Andrzej Bolisęga:

 • promocja powiatu i rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja i ochrona zdrowia,
 • edukacja publiczna,
 • zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo,
 • geodezja, kartografia, kataster i nieruchomości,
 • pomoc społeczna,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • kultura, sport i turystyka,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez powiat.